Historie společnosti

Aktivity společnosti začínají v roce 1998, kdy byla zřízena první směnárna pouze pro nákup valut u hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou (SRN-PLN). Provozována byla s velmi malými finančními prostředky a jednoduchým provozním zařízením. První rozšíření provozoven proběhlo vybudováním druhé směnárny přímo v centru Hrádku nad Nisou.

Zde se promítla již nezávislost na provozu hraničního přechodu, ale hlavně zde proběhla zásadní změna v kvalitě a rychlosti obsluhy včetně zavedení bezpoplatkového nákupu a prodeje valut s výrazným zvýšením obratu během jediného roku.

Při získávání nových zákazníků se podařilo využít kontaktů s jedním z klientů z Náchoda. Spolupráce podpořila možnost nákupu trezorové buňky a její umístění přímo na hraničním přechodu v Náchodě - Bělovsi (PLN).

Zásadní změnu ve velikosti obratu bylo otevření dalších směnáren v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Mladé Boleslavi. Všechny jsou umístěny na nejlepších místech center měst a obsluhují denně od 100 do 500 zákazníků.

V roce 2000 společnost získává stabilní pozici na trhu a dobré jméno. Začíná být vyhledávána s ohledem na kvalitu prováděných služeb a s ohledem na cenovou přijatelnost.

Koncem roku 2001 získává V.Z.V. směnárna a.s. Devizovou licenci k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb. Získáním této devizové licence jsme mohli našim stávajícím zákazníkům nabídnout komplexnější služby. Přijetím zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. byla společnost V.Z.V. směnárna a.s. oprávněna poskytovat tyto služby do 30.04.2011.

Zápisem do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu dle Vyhlášky č. 374/2009 ze dne 25.03.2011, poskytujeme i nadále bezhotovostní obchody na které jsou naši zákazníci zvyklí.Hlavní činnosti společnosti V.Z.V. směnárna a.s.:

Směnárenská činnost - provozujeme ji na základě Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti č.j.: 2009/3971/765 ze dne 20.10.2009, vydané na dobu neurčitou.

Osvědčení (.pdf)


Bezhotovostní obchody – provozujeme na základě Osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozssahu č.j.: 2011/2872/570, ze dne 25.03.2011, které bylo vydané na dobu neurčitou. V.Z.V. směnárna a.s. je na základě tohoto zápisu oprávněna poskytovat platební službu:

  • podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce.
Osvědčení (.pdf)