Historie společnosti

Aktivity společnosti začínají v roce 1998, kdy byla zřízena první směnárna pouze pro nákup valut u hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou (SRN-PLN). Provozována byla s velmi malými finančními prostředky a jednoduchým provozním zařízením. První rozšíření provozoven proběhlo vybudováním druhé směnárny přímo v centru Hrádku nad Nisou.

Zde se promítla již nezávislost na provozu hraničního přechodu, ale hlavně zde proběhla zásadní změna v kvalitě a rychlosti obsluhy včetně zavedení bezpoplatkového nákupu a prodeje valut s výrazným zvýšením obratu během jediného roku.

Při získávání nových zákazníků se podařilo využít kontaktů s jedním z klientů z Náchoda. Spolupráce podpořila možnost nákupu trezorové buňky a její umístění přímo na hraničním přechodu v Náchodě - Bělovsi (PLN).

Zásadní změnu ve velikosti obratu bylo otevření dalších směnáren v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Mladé Boleslavi. Všechny jsou umístěny na nejlepších místech center měst a obsluhují denně od 100 do 500 zákazníků.

V roce 2000 společnost získává stabilní pozici na trhu a dobré jméno. Začíná být vyhledávána s ohledem na kvalitu prováděných služeb a s ohledem na cenovou přijatelnost.

Koncem roku 2001 získává V.Z.V. směnárna a.s. Devizovou licenci k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb. Získáním této devizové licence jsme mohli našim stávajícím zákazníkům nabídnout komplexnější služby. Přijetím zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. byla společnost V.Z.V. směnárna a.s. oprávněna poskytovat tyto služby do 30.04.2011.

Zápisem do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu dle Vyhlášky č. 374/2009 ze dne 25.03.2011, poskytujeme i nadále bezhotovostní obchody na které jsou naši zákazníci zvyklí.
Výpis z Obchodního rejstříku (JUSTICE.CZ)
Hlavní činnosti společnosti V.Z.V. směnárna a.s.:


Směnárenská činnost - provozujeme ji na základě Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti č.j.: 2009/3971/765 ze dne 20.10.2009, vydané na dobu neurčitou.

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání.

The client can withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the trade was transacted. The withdrawal must apply to the entire extent of the contract. If the amount presented by the client exceeds 1000 EUR, the withdrawal applies to the extent to which the sum corresponds to the sum of 1000 EUR paid by the client. The withdrawal period applies only during working hours stated on the final receipt. Full information about client’s rights will always be provided on the final receipt or on request.

Osvědčení (.pdf)
Reklamační list směnárny (.pdf)
Reklamační řád směnárny (.pdf)
Complaint sheet ENGLISH version (.pdf)
Complaint regulations ENGLISH version(.pdf)Bezhotovostní obchody – provozujeme na základě Osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozssahu č.j.: 2011/2872/570, ze dne 25.03.2011, které bylo vydané na dobu neurčitou. V.Z.V. směnárna a.s. je na základě tohoto zápisu oprávněna poskytovat platební službu:

  • podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce.
Osvědčení (.pdf)
Pravidla pro vyřizování reklamací a stížností - devizové obchody (.pdf)
Obchodní podmínky devizové obchody platné od 14.09.2019 (.pdf)